Tháng 8.2019, doanh số bán Toyota Fortuner chỉ đạt 639 xe