Việt Nam sẽ tổ chức giải đua xe F1 vào năm 2020
Vettel làm nên lịch sử ở làng đua F1