Bản nâng cấp Mercedes-Benz GLC 300 có gì mới so với mẫu cũ?
Bản nâng cấp Mercedes-Benz GLC 300 4Matic
Ngay cả khi xe chưa từng lội nước, người dùng Mercedes GLC cũng không thể chứng minh