GM thay đổi quan điểm về thị trường mới nổi
GM lo sợ điện thoại phát hỏa trong ô tô