Toyota Wigo đang mất dần sức hút tại Việt Nam
Hyundai Accent có doanh số tháng 2.2019 bỏ xa đối thủ Toyota Vios