CEO Ford Việt Nam: ‘Ford có thể mạnh về SUV’
Opel Corsa 2015 – Đối thủ mới của Ford Fiesta