5 giá trị cốt lõi tạo nên thành công cho Toyota Hilux
Toyota Hilux 2018 sở hữu diện mạo mới, mạnh mẽ và hiện đại hơn