Hyundai Tucson phiên bản máy dầu diesel 2.0L có giá 890 triệu đồng
Trong tháng 10.2017, Toyota Hilux chỉ tiêu thụ được 4 xe
Honda Odyssey được nâng cấp vẫn ế khách