Innova tại VN được bổ sung thêm 2 phiên bản mới, giá bán giảm từ 42 - 50 triệu đồng