Thị trường ô tô Việt Nam  tỏng năm 2019 có nhiều biến động