Sự cố chân phanh trên Honda CR-V: Do người dùng sử dụng không đúng?