Honda Dream từng là giấc mơ của người Việt - Ảnh: Heinrich Plum