Xe máy đang dần thoái trào
Xe Toyota được người Việt chọn mua nhiều nhất trong tháng 2.2020
Honda Accord 2020 tại Malaysia có động cơ mạnh hơn nhiều thị trường khác