Mazda RX-8 tại Việt Nam sử dụng động cơ "lạ" nên khó sửa chữa, thay thế phụ tùng