Hyundai Elantra phiên bản chạy điện còn có tên Lafesta EV tại Trung Quốc
Hyundai Elantra 2020 tại thị trường Mỹ dính lỗi hệ thống lái