Ông Kim Jong-un bước xuống từ xe siêu sang Rolls-Royce Phantom /// Ảnh: CNN