Hyundai Kona sẽ có thêm phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện vào năm sau
Hyundai để lộ ảnh chính thức của Kona hoàn toàn mới