Thường xuyên vệ sinh, khử trùng một số bộ phận trên xe...
Cán bộ trường Đại học Cảnh sát Nhân dân TP.HCM tham gia huấn luyện kỹ năng lái xe an toàn