[VIDEO] Vượt địa hình cùng dàn xe Subaru
Lái dàn xe Subaru ‘leo dốc vượt hồ’ giữa lòng phố