Lexus LX570 đang phân phối tại Mỹ và một số quốc gia khác trên thế giới
Đoàn rước dâu toàn xe sang giá gần chục tỉ đồng tại Quảng Ninh