Lexus LF-30, xe điện hạng sang tương lai có gì đặc biệt?
Lexus LF-30 giới thiệu tại triển lãm Tokyo Motor Show 2019