VinFast Lux SA được "độ" lại dành cho CSGT xuất hiện bên trong nhà máy VinFast