Hành trình lái trải nghiệm bộ ba Nissan tại Malaysia có tổng quảng đường 2.000 km chia thành 3 chặng
Thử sức bộ ba Nissan qua hành trình 1.000 km khám phá Malaysia