Mazda CX-9 đã qua sử dụng - mẫu xe hấp dẫn để phục vụ gia đình
6 tháng đầu năm 2019 người Việt mua sắm 189.996 xe ô tô các loại
Gần 8.000 xe Mazda CX-9 triệu hồi được sản xuất từ ngày 12.9 đến ngày 9.11.2017
Mazda CX-8 vừa gia nhập thị trường Việt Nam