Mazda CX-8 vừa gia nhập thị trường Việt Nam
Mazda CX-8 sẽ được lắp ráp tại Đông Nam Á
Thiết kế của Mazda CX-8 tương đồng với mẫu xe anh em CX-5 và CX-9
Thiết kế Mazda CX-8 có nhiều đường nét tương đồng với đàn em CX-5
Mazda CX-8 không rộng rãi như đàn anh CX-9
Chiếc Mazda CX-8 chạy thử nghiệm trên đường phố Chicago, Mỹ