Bản nâng cấp Mazda3 tại Việt Nam có giá từ 690 triệu đồng