Mẹ già vượt hơn 2.000 km cùng con ‘chạm tay vào ô tô’