Từ xe sang tới siêu sang, VIMS 2016 hớp hồn khách Việt