Chiếc Suzuki Jimny đầu tiên về Việt Nam có màu xanh quân đội