Mercedes-Benz C300 Coupe được xem là chiếc xe hiếm gặp tại Việt Nam