Phiên bản Nissan Terra V giảm giá 100 triệu đồng tại Việt Nam