Thị trường ô tô Việt Nam  tỏng năm 2019 có nhiều biến động
Mẫu xe nào 'khuấy đảo' thị trường Việt Nam năm 2019?