Tesla Model 3 - mẫu xe điện có giá bán rẻ nhất của hãng xe Mỹ
Tesla “dụ” khách hàng bằng chính sách cho vay mới