Terra - một trong những mẫu xe nhập khẩu Nissan Việt Nam
Hành trình lái trải nghiệm bộ ba Nissan tại Malaysia có tổng quảng đường 2.000 km chia thành 3 chặng