Những chiếc xe hoàn thiện phải trải qua hàng trăm công đoạn trên dây chuyền