Nhiều người đặt mua xe trước 3 tháng đến cận tết vẫn chưa nhận được xe /// Ảnh: Ng.Ng