Việt Nam sẽ bỏ đến 70% thuế nhập khẩu xe hơi Nhật
Vettel giành chiến thắng quan trọng ở Nhật Bản