Sau Nissan Terra, đến lượt Nissan X-Trail được ưu đãi giá