Hành trình lái trải nghiệm bộ ba Nissan tại Malaysia có tổng quảng đường 2.000 km chia thành 3 chặng
Nissan X-Trail tại Đông Nam Á đã có bản nâng cấp
Nissan GT-R R34 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam