Người Việt vẫn phải mua ô tô với mức giá cao hơn gấp nhiều lần so với các nước trên thế giới
Tác động từ chính sách mang đến nhiều thay đổi trên thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2018