Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang đối mặt với những khó khăn tại thị trường Mỹ