Mitsubishi Delica có thiết kế MPV nhưng vẫn có khả năng offroad như SUV
'Đã mắt' ngắm dàn xe độ hầm hố tụ hội tại Sài Gòn