Mitsubishi Delica có thiết kế MPV nhưng vẫn có khả năng offroad như SUV