Ngành ô tô Thái Lan đang đối mặt với nhiều thách thức /// Ảnh: Asia.Nikkei