Honda SH có thể là nguyên nhân khách quan khiến Piaggio thất thủ tại thị trường Việt Nam
Xe tay ga đắt nhất VN, Honda SH chưa phải số 1