Lượng tiêu thụ xe bán tải giảm mạnh sau khi tăng phí trước bạ