Thiết kế của Range Rover Evoque mới không khác nhiều so với đàn anh Velar
Ông Gerry McGovern không muốn làm việc cùng "bà Beck" lần nào nữa