Rolls-Royce Ghost phiên bản Zenith sở hữu nhiều trang bị độc hơn bản tiêu chuẩn
Ông chủ cà phê Trung Nguyên không phải "tay chơi" thứ thiệt dù sở hữu nhiều siêu xe?
Nhiều tiền để làm gì? Siêu xe có thể là lựa chọn không tồi