Lexus RX 350 2010 hiện có giá bán xe cũ tương đương Hyundai SantaFe mới
Lexus RX 350 2020 bổ sung trang bị nhưng đồng thời tăng giá bán thêm 330 USD so với đời xe cũ
Lexus RX 2020 có thiết kế bên ngoài không có nhiều thay đổi