Honda City và Mazda2: Đâu là ‘kẻ ngáng đường’ thực sự?
CEO Mazda không kỳ vọng Mazda3, tập trung vào CX-5