Toyota Sienna 2021 sở hữu ngoại hình góc cạnh hơn đời cũ
Toyota Highlander 2001, mẫu xe vẫn còn được sử dụng nhiều ở Mỹ